Berättelser som tar dig utanför din bekvämlighetszon

October 5, 2017
Posted in Newsroom
October 5, 2017 PRNordic

Documentaries Around the World kommer att finnas tillgänglig via Amazon, Google Play, iTunes, Sony och Microsoft från och med den 9 oktober.

Från övervakning och dataskydd till den underbara reproduktionsverden, vi visar berättelser som väcker din nyfikenhet och uppmärksamhet.

Denna månads Walk This Way-kollektion fokuserar på genuina berättelser med samlingen Documentaries Around the World, som böjar visas i Skandinavien från och med 9 oktober. 

Till att börja med, en dokumentär som manar till handling. ”Democracy” tar upp frågan om hur digitalisering har förändrat samhället. Medan data har kommit att bli “den nya oljan”, håller dataskydd på att bli den nya “föroreningskontrollen”. Denna kreativa dokumentär ger förbluffande inblickar i lagstiftningsmiljön på EU-nivå. En fängslande berättelse om hur en grupp politiker försöker skydda dagens samhälle mot effekterna av Big Data och massövervakning, med insikter från politiker, aktivister och till och med kontroversiella Edward Snowden.  Visas i Sverige och Danmark.

Future Baby” är minst lika kontroversiell. En film om framtiden för mänsklig reproduktion och om vad som just nu händer mitt framför våra ögon. Undersökningen tar oss med runt om i världen, till patienter och forskare, äggdonatorer och surrogatmödrar, till laboratorier och kliniker. Förhoppningar och önskemål från framtida föräldrar sammanflätas med forskning om hur man optimerar det mänskliga genomet, med allt snabbare framsteg. Hur långt vill vi gå? Kommer att visas i Norge, Sverige och Danmark.

Tillgänglighet: Premiär på VOD Nationwide måndag 9 oktober på iTunes, Google Play, Amazon, Sony och Microsoft.
Språk: Filmen kommer att visas i sin originalversion med svenska, danska och norska undertexter.
Mer information om Walk This Way inklusive fullständig katalog finns på: walkthisway.cineuropa.org

Bilder, ytterligare material och visningslänkar tillgängliga på begäran. 

, , , ,